Inhoud DDS-CAD 13 Update Workshop

De inhoud van de DDS-CAD 13 Update Workshop is opgesplitst op basis van de module(s) binnen DDS-CAD waarmee u werkt: 'DDS-CAD Ventilatie, Verwarming & Sanitair' en 'DDS-CAD Elektra'.

Beide workshops starten met de algemene nieuwe functionaliteiten in DDS-CAD 13. Daarna wordt per workshop ingegaan op de specifieke nieuwe functies en verbeteringen per module.

Algemeen & IFC

Algemeen

 • Selecteren en bewerken van objecten in groepen
 • Positiemarker
 • Bewerken van productteksten
 • Sorteerfunctie in producttekst, positiemarker en tekst
 • Zones in projecten converteren naar DDS-CAD 13

IFC

 • IFC-importproces
 • Master en coördinatie IFC-bestanden

Verwarming & Sanitair, Ventilatie

 • Verwarming & Sanitair

  • Vullingsgraad (h/di) in de rioleringsberekening
  • Ventielen voor radiators ‘bevriezen/vergrendelen’
  • Gebouwfunctie selecteren
  • Ruimtes buiten een gebouw/gebied
  • Ventilatiezones

 • Ventiltatie

  • Ventilatie- en verblijfszones converteren naar DDS-CAD 13
  • Definiëren van gebouwzones
  • Definiëren van ventilatiezones
  • Invloed van de luchttemperatuur in een WTW-systeem
  • Overzicht luchtdebieten in ventilatiezones
  • Verdeling van volumestromen

Elektra

 • Aanpassing weergave parameters

  • Weergave en monitoren van de parameters Voltage, Belasting en Lengte
  • Invoer van beschrijving van meerlijnige groepen
  • Identificatie van meerlijnige groepen

 • Bewerken van groepen

  • Functie ‘Automatisch tekenen groepen’
  • Componenten bewerken op bladniveau
  • Afstanden tussen groepen op schemabladen aanpassen
  • Groepen kopiëren tussen projecten

 • Weergave van 2D-symbolen

  • Dynamische 2D-offset

 • Kabels leggen en verbinden

  • Kabels leggen zonder groepstoewijzing
  • Toewijzen groepseigenschappen
  • Aanpassing van de parameters in ‘Vermogen’
  • Aansluitpunten voor verdiepingsoverschrijdende kabels en kabelroutes

 • Bewegings- en aanwezigheidsdetectoren

  • In acht nemen van storende elementen in detectiegebieden