‘BIM is de beste manier om een project te beheersen’

Vanderlande Industries B.V., leverancier van transportsystemen voor interne logistiek, is flink aan het uitbreiden. Om het groeiende aantal medewerkers op het bedrijfsterrein in Veghel in de toekomst te kunnen huisvesten, is een nieuw kantoorgebouw van 19.500 m² ontworpen op een zichtlocatie aan de A50, direct naast het huidige terrein van de automatiseerder. Gebouw50 telt negen kantoorverdiepingen en zal plaats gaan bieden aan circa duizend medewerkers. Het nieuwe gebouw wordt gekoppeld aan de bestaande productiehal en zal naar verwachting in maart 2016 worden opgeleverd. Gestreefd wordt naar een BREEAM Excellent-certificaat.

Tekst: Lieke van Zuilekom


VECCINS 3D is verantwoordelijk voor het technisch advies en het procesmanagement van alle elektrotechnische, werktuigbouwkundige en sprinklerinstallaties in de nieuwbouw, vertelt Frits van Enk, directeur van VECCINS 3D, het eerste onafhankelijke adviesbureau in Nederland dat werkt met BIM voor de installatietechniek. “In samenspraak met onze zusterbedrijven Galjema en Prime Advice brengen we advies uit over de technieken en systemen voor bijvoorbeeld de klimaatbeheersing, dus over hoe ventilatie, verwarming en koeling straks geregeld moeten worden. We brengen de opbouw van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in beeld, evenals de bouwplanning en bijbehorende bouwkosten.”
Alle installaties worden zichtbaar gemaakt in een BIM-model, vertelt hij. “BIM is volgens ons de beste manier om een project te beheersen. “Bij aanvang van het project maken we altijd een zogenaamd commissioningplan, waarin we de gewenste prestaties van alle technische installaties vastleggen die we aan het eind van het project bereikt willen hebben. Elke beslissing die tijdens de ontwerp- en bouwfase wordt genomen, wordt getoetst aan de hand van dit plan. Want alleen als de technieken en systemen conform het plan worden uitgevoerd, kunnen we onze ambities waarmaken.”

Samen werken in één model

VECCINS 3D trekt in het Vanderlande project samen op met architect Leenders Architecten en constructeur Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders, die beiden ook vertrouwd zijn met ontwerpen in BIM. “Door samen te werken, komen we tot een optimaal ontwerp”, vertelt Van Enk. Dat de architect en constructeur in Revit-software werken en VECCINS 3D in DDScad, is volgens hem geen enkel probleem. “Er is grote informatie-uitwisseling mogelijk op basis van IFC. Wij kunnen hierdoor samenwerken met welk ander softwareprogramma dan ook, door van tevoren goede afspraken te maken en tegelijkertijd aan het project te beginnen.”
VECCINS 3D heeft niet alleen voor DDScad gekozen vanwege het open karakter, maar ook omdat de software qua ontwikkeling de markt ver vooruit is, aldus Van Enk. “In het programma kunnen heel veel berekeningen worden gemaakt, evenals simulaties, denk bijvoorbeeld aan leiding- en kanaalberekeningen en transmissieberekeningen. Hiermee kunnen we onze modellen optimaliseren. De kwaliteit van de werktekeningen is hoog, waardoor missers op de bouw tot een minimum worden beperkt.” Alle werktekeningen worden vanuit het BIM model gegenereerd. En ook sparingen en overige instortvoorzieningen worden uit het 3D-model gehaald. “Hiermee blijven niet alleen het model en ontwerp overeind, maar is er ook goede controle over de prestaties die het model moet leveren en de geometrie van de installaties in het gebouw.”

Transparantie

BIM zorgt voor transparantie tussen de verschillende partijen in de bouwkolom. “Men is niet langer uitsluitend met zijn ‘eigen ding’ bezig. Consequenties van aanpassingen in het ontwerp zijn onmiddellijk zichtbaar in het model en onduidelijkheden, onvolkomenheden en fouten komen eerder aan het licht, vertelt hij. “Dit zorgt niet alleen voor minder faalkosten, maar opent ook de mogelijkheden van een andere trend in de bouw, namelijk die van prefabricage. BIM maakt het mogelijk dat installaties kant-en-klaar en just-in-time op de bouw worden aangeleverd, zonder dat men bang hoeft te zijn voor missers. Hiermee wordt kostbare montagetijd op de bouw bespaard.”
In het geval van Vanderlande Industries B.V. worden bijvoorbeeld alle installaties achter de plafondeilanden geprefabriceerd, ten behoeve van de ventilatie, verwarming, koeling en verlichting. En ook alle leidingen voor de centrale verwarming en de sprinklers wordt kant-en-klaar op de bouw aangeleverd.

Revolutie

“BIM is de grootste revolutie in de bouwwereld, sinds de bouwtekeningen digitaal zijn geworden”, vertelt Van Enk. “Alleen op het ontwerp en de engineeringskosten wordt al gauw een besparing van zo’n tien tot vijftien procent gerealiseerd. In de exploitatiefase zal de besparing hier een meervoud van zijn.” Vanderlande Industries B.V. is zich hiervan terdege bewust. “Onze opdrachtgever hecht veel waarde aan de informatie die straks, in de as build-fase, uit het BIM-model komt. Hiermee beschikt hij namelijk over een goede database voor zijn onderhoud en beheer.”
De vastgoedbeheerder is volgens hem de grootste winnaar van het BIM-model. “Immers kan vanuit het BIM-model beheer en onderhoud veel beter worden aangestuurd dan voorheen het geval was. Bovendien kan op afstand beheerd worden. Je weet precies welke materialen en installaties waar zijn toegepast en wat wanneer aan vervanging toe is. En vinden er verbouwingen plaats, dan kan men voortborduren op het bestaande model. Dit alles kan de beheerder veel geld op leveren.”

Bron: www.leendersarchitecten.nl

Bouwinfo:
Opdrachtgever: Vanderlande Industries B.V.
Architect: Leenders Architecten B.V.
Bouwadviseur: Phidias
Projectmanagement: Altavilla
Technisch advies en procesmanagement: VECCINS 3D
Constructeur: Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders B.V.
Uitvoering: bouwbedrijf Van Wijnen Zuid
Installaties: Van Dijnsen