‘Wij stomen onze leerlingen klaar voor een werkpraktijk waarin BIM steeds belangrijker wordt’

ROC van Twente biedt diverse opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Onder andere op het gebied van bouw, infra, interieur, metaal, elektro en installatietechniek. Zo kunnen studenten in Hengelo terecht voor de opleidingen tot installatiemonteur woningbouw/utiliteit, onderhoudsmonteur, servicemonteur, servicetechnicus, werkvoorbereider en middenkader engineeringstechnicus op niveau 2, 3 en 4. In een aantal van de opleidingen wordt sinds drie jaar regelmatig gebruikgemaakt van BIM, om de studenten klaar te stomen voor een werkpraktijk waarin BIM ook steeds belangrijker wordt.

Tekst: Lieke van Zuilekom

“In de installatieopleidingen niveau 4 maken wij sinds enige tijd gebruik van BIM, in nauwe samenwerking met de infra- en bouwopleidingen”, vertelt Jan Linker, docent Installatietechniek. “Zo hebben we recent een fictief project afgerond in Hengelo, waarvoor de studenten in BIM een fictief plan voor verschillende duurzame woningen moesten maken. Waar de infraopleiding in het model de infra en straten hebben aangelegd, inclusief de hoofdriolering, heeft onze bouwopleiding de woningen verder ontwikkeld en heeft installatietechniek alle installaties aangebracht. Daarbij werden de studenten met verschillende uitdagingen geconfronteerd, met name op het gebied van samenwerking en tijdsplanning. Want wanneer één discipline te laat wordt opgeleverd, komen de anderen in de knel. Het duidelijk communiceren en het bewaken van de planning was nog wel een dingetje.... In een volgend project sturen we dit zeker anders aan.”

Kennismaking met BIM

ROC van Twente maakte al in 2013 kennis met BIM, maar het werd pas echt serieus opgepakt toen zij werd benaderd door ingenieursbureau 2StepsAhead BV om gezamenlijk een project op te starten. “Voor de bouw van een bedrijfshal in Haaksbergen hebben onze middenkader studenten een installatieontwerp gemaakt, exact conform de wensen en eisen van de opdrachtgever”, vertelt Linker. “Om hier optimaal invulling aan te geven, hebben we de studenten opgedeeld in groepjes waarbij ieder groepje één onderdeel uitwerkte. Denk bijvoorbeeld aan de waterleidingen, gasleidingen, luchtbehandeling en warmtepompen of andere duurzame technieken, waarbij de studenten vanzelfsprekend nauw moesten samenwerken en afstemmen.” Ondanks dat het project een pilot betrof, liepen de processen gesmeerd, vertelt hij. “De studenten doken vol enthousiasme in de software en het resultaat van hun inspanningen mocht er zijn. Tot grote tevredenheid ook van 2StepsAhead BV, die de bedrijfshal inmiddels heeft opgeleverd.”

Samenwerking met bedrijfsleven

“In de regio Twente staat BIM nog op een laag pitje, maar hier lijkt langzaam aan verandering in te komen”, vertelt Linker. “Als opleiding kunnen we hiervoor onze ogen niet sluiten; immers willen we onze studenten zo breed mogelijk opleiden én maximale banenkans bieden. Als onderwijsinstelling verwachten wij dat de vraag naar BIM-krachten alleen maar zal toenemen. Vandaar ook dat we BIM in onze opleidingen hebben geïntegreerd, wat door de studenten als zeer positief wordt ervaren.”
In de meeste gevallen worden binnen de ROC fictieve projecten gerealiseerd, vertelt hij. Zo is Linker op dit moment druk met het ontwerp van een woning, waarmee de studenten binnenkort aan de slag kunnen, in samenwerking met diverse andere opleidingen. “Via IFC deel ik niet alleen de plattegrond van de woning, maar ook alle van toepassing zijnde gegevens, op basis waarvan de studenten in een BIM-omgeving hun ontwerp kunnen maken. Inclusief de benodigde installaties en componenten, waarna er een offerte uit het model rolt. Pas dan is de opdracht voor hen gereed.”
Daarbij zoekt Linker actief contact met het bedrijfsleven, die geschikte projecten bij hem kunnen aanbieden. Zodat de studenten niet alleen maximale BIM-kennis ontwikkelen, maar ook optimaal leren samenwerken met diverse disciplines én het bedrijfsleven.

Toegankelijk, eenvoudig en compleet

Binnen ROC van Twente wordt gebruikgemaakt van diverse softwarepakketten. “In onze omgeving wordt veelal met Revit gewerkt”, vertelt Linker. “Echter is dit voor ons een vrij lastig en duur programma, waar bovendien zeer zware machines voor nodig zijn. De software van DDScad bevalt ons dan ook beter. Deze software is toegankelijk, eenvoudig in gebruik en draait probleemloos op al onze computers. Daarbij beschikt DDScad over alle benodigde rekenmodules om een gebouw te kunnen ontwerpen.” Om kennis te maken met de software, hebben de middenkader studenten onlangs een kleinschalig fictief woonproject opgepakt, waarbij zij actief werden begeleid door de Graphisoft Building Systems helpdesk. “Dit beviel zo goed, dat we direct een vervolgproject hebben ontwikkeld, voor een groter aantal woningen. Waarbij we gebruikmaakten van alle modules uit het programma, waaronder de modules Bouw, Verwarming, Sanitair, Ventilatie, Elektrotechniek en Beveiliging, waarover de studenten zeer enthousiast zijn.”