‘Start vandaag nog met BIM!’

Bron: www.mensonides.nl

Optimaal inzicht in het te bouwen object, reductie van de faalkosten, verlaging van de bouwkosten, versnelling van de bouwtijd en een optimaal gebruik van gegevens – van de ontwerp- en bouw- tot en met de exploitatiefase. Steeds meer bedrijven in de bouwkolom ontdekken de voordelen van BIM en durven de overstap naar de nieuwe manier van ontwerpen en samenwerken te maken. Omdat opdrachtgevers dit wensen, maar vooral ook omdat men zélf vooruit wil.


Tekst: Lieke van Zuilekom

Dat geldt in ieder geval voor totaalinstallateur (W+E) Mensonides uit Harlingen, dat in februari 2016 overstapte van een traditioneel 2D-tekenpakket naar DDScad. “Niet alleen omdat we een BIM-project in het vooruitzicht hadden – ‘t Havenhûs (fase 1), waarin we in het bestaande model alle bewonerswensen hebben verwerkt – maar vooral omdat we denken dat BIM de toekomst is en we ons hier goed op wilden voorbereiden”, vertelt tekenaar Jan de Vries. “We zochten een ontwerpoplossing voor 3D en BIM dat doorlopend wordt ontwikkeld en waarin tevens geïntegreerd berekenen is opgenomen. Dat vonden we in DDScad.”

Grondbeginselen

“Voorafgaand aan de aanschaf van de software heb ik een aantal klanten van Data Design System benaderd en gevraagd naar hun ervaringen”, vertelt hij. “Zo ben ik onder andere in contact gekomen met ingenieursbureau 2 Steps Ahead, dat al enige tijd gebruikmaakt van DDScad. Om een stukje ervaring met het pakket op te doen, heb ik op advies van eigenaar Ruud Semmekrot deelgenomen aan een BIM-cursus bij ROC Twente, dat door hem werd verzorgd en waarin DDScad werd gebruikt om het BIM-model op te zetten én alle informatie toe te voegen. Daarna heb ik ons huidige tekenpakket aan de kant gegooid.”

Om vertrouwd te raken met het programma, heeft Jan de Vries afgelopen jaar al zijn 2D-ontwerpen in DDScad uitgewerkt, waarbij hij het door de architect aangeleverde DWG-bestand als onderlegger gebruikte. “De overstap naar DDScad is heel soepel verlopen”, vertelt hij. “De software is zeer toegankelijk; je pikt het heel snel op. En ook de begeleiding door Graphisoft Building Systems is goed, waardoor ik flinke stappen heb gemaakt. Waar ik in het verleden vooral gebruikmaakte van isometrische tekeningen om bijvoorbeeld complexe rioleringssystemen inzichtelijk te maken, kan dat nu veel eenvoudiger en sneller in DDScad. De ontwerpbestanden kunnen vervolgens via IFC met onze monteurs worden gedeeld, die in het werk direct inzichtelijk hebben hoe alle leidingwerk gemonteerd moet worden. Waardoor niet alleen sneller gewerkt kan worden, maar ook foutkansen tot een minimum worden beperkt. Het pakket biedt dus veel meer dan alleen voordeel in 3D-BIM-projecten.”

BIM-doop

Afgelopen december – tien maanden na de kennismaking met DDScad – kreeg Mensonides zijn volgende 3D-BIM-project gegund: ‘t Havenhûs in Harlingen – fase 2. “Waar fase 1 nog grotendeels door 2 Steps Ahead is uitgewerkt, zijn wij verantwoordelijk voor alle tekenwerk van fase 2, dat in totaal veertien appartementen omvat.” In het basismodel van Penta architecten tekent de installateur onder andere de waterleidingen, warmtepompen en vloerverwarming, ventilatie-installatie, riolering en alle elektra in. “Wekelijks vindt overleg plaats met de architect en bouwkundig aannemer, waarbij modellen via IFC worden uitgewisseld. De bouwkundig aannemer voert hierbij regelmatig clashcontroles uit, om problemen in het werk voor te zijn.”

Het tekenwerk verloopt zeer naar wens, vertelt De Vries, al wordt hij wel met enkele uitdagingen geconfronteerd. “Overal in het gebouw worden kanaalplaatvloeren toegepast, waarin de riolering en alle ventilatiekanalen moeten worden opgenomen. Door vloerenleverancier VBI worden hieraan specifieke eisen gesteld, onder andere met betrekking tot afmetingen, gewichten en locatie van de leidingen. In zo’n geval kun je eigenlijk niet meer om 3D-BIM heen, waar wij inmiddels zeer vertrouwd mee zijn.”

Bouwinfo

Architect: Penta Architecten
Ingenieursbureau: 2 Steps Ahead
Installatiebedrijf: Mensonides Installatie