‘De OPEN BIM-software van DDS-CAD is snel en doelmatig’

Makita Benelux B.V., producent en leverancier van professioneel handgereedschap voor bouw, industrie en tuin heeft recent haar bedrijfshal op Parkforum-West in Eindhoven uitgebreid met ca. 11.700 m², bestaande uit een bedrijfshal, magazijn, reparatie-, test- en kleedruimten en ondersteunende kantoren, evenals een vrachtwagen-laadkuil en een verbindingscorridor met de bestaande bouw.

In de ontwerp- en bouwfase speelden duurzaamheid, energiezuinigheid en verlaging van de CO2-footprint een centrale rol, waaraan LTC&C installatiemanagement bv een belangrijke bijdrage leverde. Het bedrijf was niet alleen verantwoordelijk voor de advies-, management- en begeleidingswerkzaamheden van de uitbreiding maar ook voor het totaalontwerp van de elektronische-, werktuigbouwkundige- en sanitaire installaties én het installatietechnisch en financieel toezicht tijdens de uitvoering.


Tekst: Lieke van Zuilekom

In 2008 had LTC&C installatiemanagement al de opdracht verworven voor de nieuwbouw van het 8.000 m² grote bedrijfspand van Makita Benelux B.V., bestaande uit circa 2.000 m² kantoren met showroom, een opleidingscentrum en 6.000 m² bedrijfshal met magazijnen, reparatie-, test- en praktijkruimtes. “Sindsdien is het bedrijf dusdanig gegroeid, dat uitbreiding van het bedrijfspand noodzakelijk bleek. Met name met betrekking tot de opslagfaciliteiten, waarvoor Makita al enige tijd een beroep deed op externe locaties”, vertelt Arthur van der Kwartel, Senior Projectmanager bij LTC&C installatiemanagement bv. “Omdat de huur van deze locaties al was opgezegd, was de tijdsdruk hoog. In mei 2016 kregen we de opdracht gegund en al in juli 2017 moesten de nieuwe opslaghallen, nieuwe reparatieruimte en ondersteunende kantoren worden opgeleverd. Een efficiënte communicatie tussen de ontwerppartners en aannemende partijen was dan ook van essentieel belang.”

Duurzaam en energiezuinig pakket

LTC&C installatiemanagement werd door Van Aken Architecten – en op verzoek van de opdrachtgever – benaderd om mee te denken over de E- en W-mogelijkheden en om te participeren in het ontwerp, alvorens het project in de markt zou worden gezet. “Dit heeft geresulteerd in een duurzaam en energiezuinig installatiepakket, waarbij o.a. alle verlichting is uitgevoerd in LED”, vertelt Van der Kwartel. “Ook in de bestaande bouw, waar wij de bestaande verlichtingsinstallaties hebben doorgerekend en besparingsvoorstellen hebben gedaan. Daarbij hebben we een analyse gemaakt van de bestaande klimaatinstallaties. Hieruit bleek dat het in het basisplan van 2008 aangebrachte open bronnensysteem (WKO), die zorgdraagt voor verwarming en koeling, een reserve aan koudeproductie had. Deze reserve is gebruikt voor de uitbreiding. Een bijkomend voordeel hierbij is dat de bron beter in balans is. Met deze oplossing is bovendien flink bespaard op de investeringskosten voor Makita.”

Andere duurzame installaties betreffen onder andere de hoog rendement luchtbehandelingskast inclusief gelijkstroommotoren en warmtewisselaars, waarmee nu al wordt voldaan aan de ErP-eisen voor 2018 en een spuiventilatiesysteem, waarmee in de nachtelijke uren grote ruimtes duurzaam worden geklimatiseerd met frisse buitenlucht.

Optimaliseren van processen

Bij het ontwerp van alle gebouwtechniek hebben Van Aken Architecten en LTC&C installatiemanagement gekozen voor uitwerking in BIM, een denkwijze die bij LTC&C in de genen zit, volgens Van der Kwartel. “BIM geeft ons de mogelijkheid om direct te anticiperen op veranderingen in het ontwerp van bijvoorbeeld architect of constructeur. Ontwerpfouten worden geminimaliseerd en de ontwerptijd beperkt, omdat realtime met alle disciplines samengewerkt kan worden. Het 3D uitwerken van een project geeft meer ruimtelijk inzicht in gemaakte keuzes én de consequenties daarvan. Tevens is een 3D-model voor de opdrachtgever veel duidelijker om zich te kunnen ‘inleven’ in het project. Vanaf de beginfase van dit project hebben we veel interactie gehad met de architect over de juiste opstelling van de installaties. Waarbij we modellen hebben uitgewisseld via IFC. Want waar de architect ontwerpt in Revit, hebben wij bewust gekozen voor DDS-CAD BIM-software. Vanwege de prijs-kwaliteitverhouding van de software én de mogelijkheden die de OPEN BIM-structuur biedt, ook richting de toekomst.”

Tools & modules

“De OPEN BIM-software van DDS-CAD is snel en doelmatig. Bovendien zitten er verschillende leuke extra’s in, zoals de berekeningstools, die door ons als zeer prettig worden ervaren”, aldus Van der Kwartel. “DDS-CAD werkt met parametrische symbolen in plaats van een uitgewerkt ontwerp, maar wel met werkelijke bouwlengtes en symbolische weergaven. Voor de doeleinden waarvoor wij BIM inzetten, is dat ruim voldoende. Met de software kunnen wij luchtbehandelingskasten, luchtkanalen en andere installatie-onderdelen tekenen naar werkelijke grootte, zodat ook de ruimte die bijvoorbeeld nodig is boven de verlaagde plafonds en in de schachten eenvoudig is in te zien. Datzelfde geldt voor de elektrotechnische installaties.” In dit project heeft LTC&C installatiemanagement onder andere gebruikgemaakt van de modules Bouw, Verwarming, Sanitair, Ventilatie, Elektrotechniek en Beveiliging, vertelt hij. “Hierdoor konden we niet alleen alle installaties sneller inpassen in het ontwerp, maar ontstond tevens een totaalmodel waarin installatiedetails, afmetingen en hoogtes al waren uitgekristalliseerd voor de installateurs, voor wie alleen nog werktekeningen gemaakt hoefden te worden.”

Visie op BIM

“BIM draagt in belangrijke mate bij aan sneller en beter ontwikkelen van nieuwe gebouwen en het combineren van installaties in één gebouw”, benadrukt Van der Kwartel. “Echter is onze ervaring ook dat installateurs BIM nog teveel beschouwen als een kostenverhogend onderdeel. Wat jammer is, daar dit het project in de ontwerpfase en uitvoering ten goede komt. Daarnaast moet BIM niet een doel op zich zijn, maar als een tool gebruikt worden om efficiënt en met betere onderlinge informatie te ontwerpen en bouwen.”

Bouwinfo

Opdrachtgever: Makita Benelux B.V.
Architect: Van Aken Architecten
Ingenieursbureau: LTC&C installatiemanagement bv