‘Door in DDScad te tekenen en berekenen, worden tijd bespaard en fouten voorkomen’

Kandelaar Elektrotechniek is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en installeren van elektrotechnische installaties in de woningbouw, industrie en tuinbouw. Hierbij wordt onder meer gefocust op duurzame en energiebesparende technieken, een hoog rendement en een eenvoudige besturing. Uitgangspunten die ook golden bij de kwekerij van Bunnik Vriesea’s in De Kwakel, waaraan onlangs 25.000 m² teeltruimte en een energiecentrum zijn toegevoegd.


Tekst: Lieke van Zuilekom

In kwekerijen gelden vaak specifieke uitdagingen, zoals grote vermogens, lange kabellengtes en flinke aantallen producten. Dat was ook het geval bij de uitbreiding van Bunnik Vriesea’s, waarvoor Kandelaar Elektrotechniek twee 10 kV trafostations, een inkoopstation, een 4.000 ampère hoofdstroomverdeler, een 250 kVA noodstroomvoorziening, 200 driefasemotoren en een energiezuinige belichtingsinstallatie met 1.408 armaturen, 750 meter kabelgoten en 4 km C-profielen engineerde, leverde en monteerde. Daarnaast was de E-installateur uit De Kwakel verantwoordelijk voor de aansluiting van de warmtepompinstallatie op de warmtekrachtkoppeling en voor de levering en montage van de klimaatregelingen. “Om optimaal invulling te geven aan de E-technieken hebben wij de 2D onderlegger van de kassenbouwer omgezet naar een 3D installatietekening”, vertelt Pim Hoogervorst, Projectleider bij Kandelaar Elektrotechniek. “Hierbij hebben we gebruikgemaakt van de DDScad-software van Graphisoft Building Systems.”

Automatische spanningsverliesberekeningen

Voor de belichtingsinstallatie in de uitbreiding was een maximaal spanningsverlies van 2% voorgeschreven, vertelt Hoogervorst. “Voor het berekenen en controleren van deze spanningsval is kennis van de exacte kabellengtes, belastingstromen en doorsnedes onontbeerlijk. DDScad kan hier perfect in voorzien. Door de E-installaties driedimensionaal uit te tekenen, inclusief alle kabels en leidingen, krijg je namelijk eenvoudig en real-time inzicht in de benodigde informatie.” In de software worden alle spanningsverliesberekeningen bovendien automatisch uitgevoerd, vertelt hij. “Wanneer tijdens het tekenen spanningsverliezen worden overschreden, verschijnt automatisch een melding in beeld, waarop de installatie direct kan worden aangepast. Bijvoorbeeld door armaturen anders te verdelen, een schakel- en verdeelinrichting bij te plaatsen en/of door het toevoegen van een extra of dikkere kabel. Een absolute uitkomst. Zeker in een project van deze omvang, waarin bijna 20 ton aan koper en 10 km aan aluminium voedingskabels is verwerkt.”

Virtueel inzicht

Door 3D te ontwerpen, krijgt de opdrachtgever bovendien beter inzicht in de installatietechniek, meent Hoogervorst. “Veel opdrachtgevers hebben moeite om technische tekeningen goed te lezen en om symbolen juist te vertalen. DDScad biedt hiervoor een oplossing. In de software worden de installaties eenvoudig virtueel inzichtelijk gemaakt, waardoor opdrachtgevers zich een goed beeld van hun project kunnen vormen. Waar nodig kunnen voor de bouw nog optimalisaties worden doorgevoerd, waardoor de opdrachtgever na de oplevering ook echt ontvangt wat hij verwacht.”

Plattegronden en schema's in één pakket

Kandelaar Elektrotechniek werkt al enkele jaren met de software van Graphisoft Building Systems. “Waar in ons vorige pakket vooral de nadruk lag op de klimaatinstallaties en luchtbehandeling, focust dit pakket ook op de elektrotechniek. Bovendien zijn bij DDScad de plattegronden en schema’s in één pakket geïntegreerd”, vertelt Hoogervorst. “Een enorme uitkomst, omdat ik de plattegronden en schema’s nu in één beweging kan maken. Aanpassingen worden automatisch doorgevoerd, waardoor niet alleen kostbare ontwerptijd wordt bespaard, maar ook fouten worden voorkomen. Bovendien hoef ik nog maar één keer na te denken over ieder installatiecomponent.”