‘Berekeningen kunnen nauwkeuriger worden uitgevoerd’

Bron: www.brandweerconcepten.com

Om nog sneller eerste hulp te kunnen verlenen, is de Brandweer Gooi en Vechtstreek post Loosdrecht begin dit jaar overgestapt op 24-uurs diensten. Omdat de locatie aan de Oud-Loosdrechtsedijk hiervoor te klein is en niet meer voldoet aan de huidige normen, is de brandweerpost tijdelijk verhuisd naar een locatie elders in de stad. De oudbouw wordt binnenkort gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De ontwerpfase voor het project is inmiddels in volle gang. De bouw, die ongeveer acht maanden in beslag zal nemen, start volgens de planning in de tweede helft van 2015.

Tekst: Lieke van Zuilekom

De nieuwe kazerne omvat een stallingsgarage voor vier brandweerwagens, een werkplaats, een kleedruimte en een kantine met instructielokaal. Vanwege de 24-uurs diensten wordt bovendien een huiskamer ingericht voor de beroepsbrandweer, inclusief twee slaapkamers en een badkamer. Het project bevindt zich op dit moment nog in de voorontwerpfase, vertelt Maurice Hoffman, directeur van Hoffman Elektro bv, de elektrotechnisch installateur in dit project. De nieuwbouw van de brandweerkazerne wordt uitgevoerd in een bouwteam. Hoffman Elektro bv is hierin verantwoordelijk voor het advies en ontwerp van alle elektrotechnische installaties. In een latere fase van het project zal het bedrijf ook de engineering, levering en montage van deze installaties verzorgen, inclusief de brandmeldinstallatie, data-installatie en inbraak- en bliksembeveiliging.
Het Programma van Eisen van de Brandweer Gooi en Vechtstreek dient als basis van het ontwerp, vertelt Hoffman. “Hierin staan op hoofdlijnen de wensen van de brandweer opgesteld. Van de verlichtingssterkte (lux) in een bepaalde ruimte tot het gewenste aantal wandcontactdozen en schakelingen.” Een bijzondere schakeling hierbij betreft de uitrukschakeling, vertelt hij. “Wanneer ergens in de gemeente brand uitbreekt en vrijwilligers komen naar de kazerne om uit te rukken, dan kunnen zij met één druk op een knop alle deuren openen en alle verlichting inschakelen. De brandweer verliest hierdoor geen kostbare tijd.”

Optimalisatie van het ontwerp

In de ontwerpfase maakt Hoffman Elektro bv altijd eerst een schetsontwerp, gekoppeld aan een begroting, vertelt Hoffman. “Dit ontwerp wordt met de opdrachtgever besproken, voordat we het ontwerp verder uitwerken tot de uitvoeringsfase. In de schets worden alle installaties naar ons inzicht ingedeeld. Vervolgens bespreken we ons plan met de opdrachtgever, de bouwkundig aannemer en de W-installateur, waarna het ontwerp verder wordt geoptimaliseerd. Hiermee voorkomen we dat installaties elkaar kruisen of niet kunnen worden ingepast, in verband met bepaalde bouwkundige keuzes. In de brandweerkazerne bijvoorbeeld wordt in een bepaalde ruimte geen plafond voorzien. Dat heeft gevolgen voor de installaties.”

De voorontwerpfase is inmiddels bijna gereed, vertelt Hoffman. Op korte termijn hoopt hij te kunnen starten met de engineering van alle installaties. “Het voorontwerp is uitgewerkt in DDScad. We hebben hiervoor gekozen omdat dit programma heel snel en gemakkelijk werkt. Verlichtingsarmaturen en wandcontactdozen bijvoorbeeld kunnen snel op hun plek in het model worden gezet, waarna het programma zelf verdeelkasten, leidingen en kabels genereert. Voorheen, toen we nog in AutoCAD en Revit werkten, moesten we dit zelf – globaal – intekenen. Nu we over een goede onderlegger beschikken, kunnen we onze berekeningen nauwkeuriger uitvoeren. Hierdoor komen wij en onze opdrachtgever in het project niet voor (financiële) verrassingen te staan. Uittrekstaten die we eenvoudig uit de software kunnen halen, dienen als basis voor de calculatie.”

Goed beeld van het project

Een bijkomend voordeel van DDScad is dat snel geschakeld kan worden tussen 2D- en 3D-modellen, vertelt hij. “De opdrachtgever heeft hierdoor een beter beeld van wat er gebouwd wordt en waar bepaalde installaties en installatie-onderdelen komen. Zo kunnen we wanduitslagen maken, waarop de opdrachtgever bijvoorbeeld ziet waar wandcontactdozen komen. Indien gewenst lopen we virtueel door zijn gebouw. Wensen en wijzigingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd, waardoor we in de uitvoeringsfase geen aanpassingen meer hoeven te doen. Dit komt het bouwproces absoluut ten goede.”

Informatie-uitwisseling

Hoffman vertelt dat zijn bedrijf DDScad voornamelijk gebruikt in het voortraject van een project. Hoffman Elektro is twee jaar geleden gestart met uitwerking in BIM. “Vorig jaar hebben we onze eerste drie projecten in BIM uitgevoerd”, vertelt hij. “Dit jaar staat de teller al op negen projecten. Naast de brandweerkazerne in Loosdrecht hebben we onder andere de nieuwbouw van een sporthal in Waalwijk, een zwembad in Oosterhout, diverse woningen in Sliedrecht en een overdekte ijsbaan met sportcomplex in Alkmaar in BIM uitgewerkt.” Hij verwacht dat het aantal BIM-projecten in de toekomst alleen maar zal toenemen. “In de toekomst willen we daarom meer gaan ontwerpen in DDScad. Want het programma biedt enorm veel voordelen. Zo werkt DDScad erg snel en simpel. Soms zelfs zo simpel, dat we langs de opties heen kijken.” Ook de uitwisseling met Revit verloopt steeds beter, vertelt hij. “Op dit moment kan zo’n 95% van alle informatie probleemloos worden uitgewisseld. Simpelweg een gebrek aan tijd van onze kant is de reden waarom we de koppeling met Revit niet meer opnieuw hebben getest. In de toekomst komt daar zeker verandering in. Zeker wanneer de nieuwe versie van DDScad gereed is.”

Bouwinfo
Bouwkundig aannemer: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf
Installaties: Hoffman Elektro BV, KIN Installatietechniek