1. Wat zijn belangrijke kwesties betreffende samenwerking in AEC projecten?

Zelfs in de kleinste AEC projecten komen serieuze uitdagingen naar voren voor wat betreft samenwerking. Succesvol afgeronde bouwprojecten zijn het resultaat van de samenwerking van verschillende professionele partijen in de bouw zoals architecten, ingenieurs, en een netwerk van hoofdaannemer en onderaannemers. Deze teams hebben vaker wel dan niet uiteenlopende prioriteiten en behoren tot onafhankelijke organisaties met contrasterende belangen.


Dankzij bovengenoemde zijn de volgende samenwerkingsproblemen aanwezig in de meeste AEC projecten:

 • Gebrek aan een gecoördineerde workflow – belanghebbende partijen coördineren hun werk in feite niet, maar delen alleen voortgangsdocumentatie om ontwerpintentie te tonen.
 • Verloren informatie tijdens uitwisseling van gegevens – brongegevens behoren omgezet te worden om zodoende geopend en gelezen te kunnen worden door andere belanghebbenden.
 • Interpretatiekwesties van gegevens van andere belanghebbenden – data wordt pas echte informatie wanneer er een vastgelegde workflow voor interpretatie is.
 • Beperkt gebruik van gebouwgegevens die aangeleverd worden door anderen – ontwerpinformatie gemaakt door één belanghebbende kan niet worden geïntegreerd in de disciplines van andere belanghebbenden.
 • Geen follow-up van ontwerpaanpassingen tussen de verschillende belanghebbenden – coördinatie is niet een eenmalige data uitwisseling, maar een continu proces vanuit verschillende richtingen.
 • Gebrek aan een algemene coördinatieomgeving voor de verschillende gecombineerde disciplines. Coördinatie omvat idealiter alle aanverwante activiteiten zoals clash detectie, hoeveelheidsstaten en bouwwerk problemen inzichtelijk maken.
 • Gebrek aan een gedetailleerd model voor de bouw – Late coördinatie en de extra tijd besteed in het maken van 2D tekeningen dwingen het bouwproces uit te voeren op basis van schetsen en geen recente plannen.


2. Wat zijn de verschillende mogelijkheden om samenwerkingsproblemen aan te pakken?

Het vasthouden aan het technisch niveau van coördinatie tussen de verschillende disciplines heeft een lange evolutie doorstaan. Traditioneel gezien, diende de verschillende disciplines volledig afgedrukte documentatie in bij de verschillende stadia van het ontwerpproces en gebruikte deze om de verschillende bouwsystemen en bouwconstructies te coördineren. Deze aanpak is vandaag de dag nog steeds populair, alleen maakt men gebruik van de digitale variant van papier (2D DWG en PDF).

Met de komst van het modelleren (BIM) is de manier van samenwerken binnen de ontwerp fase een nieuwe fase ingegaan met veel rijkere zogenoemde Bouw Informatie Model gegevens. Dankzij BIM modellen is er een toenemende vraag ontstaan naar het samenwerken binnen geïntegreerde modellen. Twee fundamentele verschillende benaderingen kwamen hiermee naar voren die bekend staan als de “gesloten” aanpak, waarbij samenwerking gebeurt met behulp van verschillende takken van dezelfde software oplossing, de andere bekend als de “open” benadering waarbij verschillende software oplossingen de basis vormen van op model gebaseerde samenwerking.

3. Wat zijn de kenmerken van de traditionele aanpak?

De traditionele benadering van interdisciplinaire samenwerking betekent in feite elke vorm van 2D samenwerking met gebruik van papier, DWG, PDF of andere 2D vormen. Deze benadering kan als volgt gekenmerkt worden:

 • Beperkt gecoördineerde workflow – de gehele workflow is te veel afhankelijk  van handmatig werk en de bereidheid van samenwerking tussen de belanghebbenden.
 • Moeilijke conversie van gegevens – de gehele workflow is gebaseerd op  “domme” uitwisselingsformaten, zodat data conversies leiden tot serieuze informatieverliezen.
 • Geen mogelijkheid tot hergebruik van andermans gegevens – gevolg van verschillen in de documentatie formaten is dat de ontvangen 2D gegevens praktisch niet verder benut kunnen worden.
 • Geen uitgebreide algemene coördinatie – als gevolg van de 2D workflow kan het project niet gecoördineerd en afgestemd worden in één geïntegreerde omgeving.


4. Wat zijn de kenmerken van de “gesloten” aanpak?

Een van de prominente benaderingen van model gebaseerde (BIM) samenwerking is de gesloten aanpak, waarbij de verschillende belanghebbenden gebruik maken van dezelfde productfamilie om binaire compatibiliteit te verkrijgen. Deze data level compatibiliteit kan op zichzelf ernstige tekortkomingen leveren bij een gecoördineerde workflow:

 • Er is geen data conversie – deze aanpak heeft de sterke belofte dat als gevolg van de volledige afschaffing van dataconversies alle coördinatieproblemen opgelost zijn. Helaas, ongeacht de data formaten, hebben de verschillende disciplines een compleet andere grip op de verschillende bouwstructuren, die moeten worden aangepakt  op workflowniveau van de coördinatie.
 • Beperkt gebruik van andermans gegevens – hoewel de gesloten aanpak een beroep doet op een gedeeld BIM model, de verschillende eisen vanuit de verschillende disciplines staan een dergelijke geïntegreerde aanpak niet toe. In die zin heeft een gesloten benadering geen voordeel ten opzichte van andere benaderingen.
 • Compatibiliteitsproblemen – voor het volledig gebruik kunnen maken van een gesloten benadering is rigoureuze synchronisatie een vereiste. Een voorwaarde is namelijk dat alle projectleden gebruik maken van niet alleen hetzelfde platform, maar ook exact dezelfde software versie. Dit kan gemakkelijk problemen genereren als een van de projectleden behoort tot een andere organisatie met onafhankelijke projecten en IT plannen.


5. Wat zijn de kenmerken van de “open” aanpak?

De andere prominente benadering van model gebaseerde (BIM) samenwerking stimuleert open samenwerking en een open workflow waar complexe bedrijfs- en project structuren volledig in acht genomen worden. Deze aanpak verhoogt het niveau van data- naar workflowniveau, waarbij gegevens het medium zijn voor rijke en kwalitatieve informatie. Met deze benadering kunnen projectleden worden geselecteerd op basis van hun professionele expertise en niet op basis van de software die ze toepassen.

 • Systeem onafhankelijk – zoals de naam al aangeeft, open workflows bieden de verschillende belanghebbenden de mogelijkheid om de beste tools toe te passen die voldoen aan hun voorwaarden zonder daarmee de voordelen van model gebaseerde samenwerking te verliezen.
 • Integriteit en eigendom van BIM project gegevens – de verschillende belanghebbenden zijn verplicht de eigendom en de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwerpgegevens te behouden. Samenwerking op basis van een open workflow voorziet hier volledig in dankzij ontwikkelde parallelle data structuren en coördinatie.
 • Workflow transparantie – open samenwerking vereist dat de workflow compatibiliteit bereikt wordt door middel van transparante protocollen en interpretatie van data aan te bieden in een open interface beschikbaar en toegankelijk voor elke oplossing.


6. Wat is de officiële definitie van OPEN BIM?

OPEN BIM is een universele benadering van het gemeenschappelijk ontwerp, realisatie en exploitatie van gebouwen op basis van open standaarden en workflows. OPEN BIM is een initiatief van buildingSMART en verschillende toonaangevende softwareleveranciers die gebruik maken van het open buildingSMART Data Model.

7. Wat is het doel van het OPEN BIM initiatief?

Het enige doel van het OPEN BIM initiatief is om open samenwerking workflows te bevorderen ten behoeve van beter gecoördineerde projecten. Dit doel wordt voornamelijk behaalt door middel van een wereldwijd gemeenschappelijk en publiekelijk OPEN BIM branding ondersteund met duidelijke definities, specifieke eisen en best practices om de implementatie te helpen.

8. Wie zitten er achter het OPEN BIM initiatief?

Het OPEN BIM initiatief is gestart door twee softwareleveranciers – Tekla en GRAPHISOFT en wordt ondersteund door diverse organisaties zoals buildingSMART. OPEN BIM is geen exclusieve club, maar juist een open beweging die elke organisatie in de AEC sector, die bereid zijn de algemene doelstellingen te ondersteunen en te voldoen aan het overeengekomen pakket van eisen, verwelkomd om mee te doen.

9. Wat heeft het OPEN BIM initiatief voor mij te bieden?

Het OPEN BIM initiatief biedt verschillende voordelen voor de verschillende organisaties (zie hieronder), maar biedt de onderstaande toolkit voor iedereen die deel wenst te nemen aan het initiatief:

 • Voldoet aan duidelijke voorwaarden
 • Voldoet aan uitgebreide richtlijnen
 • Gratis licentie van het OPEN BIM branding pakket
 • Vrijwillige registratie voor organisaties die bereid zijn om deel te nemen


10. Waarom zou mijn organisatie aansluiten bij het OPEN BIM initiatief?

Organisaties over de hele wereld stuiten op samenwerkingspunten die hierboven zijn omschreven. Verschillende samenwerkingsstrategieën zijn gebruikt om deze aan te pakken, ook in veel gevallen een open samenwerkingsworkflow. Open samenwerkingsmethodes werden meer als noodzaak toegepast in multidisciplinaire AEC projecten in plaats van een opzettelijke strategie om beter gecoördineerde projecten op te leveren.

Het OPEN BIM initiatief tilt open samenwerking naar een strategisch niveau, waar gelijkgestemde AEC professionals bouwen op hun pluraliteit om zodoende projecten beter gecoördineerd op te leveren, met minder fouten en een hogere kwaliteit.

Mocht uw organisatie deze waarden delen dan geeft de OPEN BIM beweging u niet alleen richtlijnen en best practices, maar ook gemeenschappelijke branding en internationale exposure om de maximale waarde uit uw projecten te halen. Open samenwerking = Beter BIM.

11. Wat zijn de vereisten voor het deelnemen aan het OPEN BIM initiatief?

Het OPEN BIM initiatief verwelkomt niet alleen de software leveranciers, maar ook organisaties en bouwprojecten binnen de AEC sector. Het OPEN BIMTM logo is een garantie dat een software oplossing, een ontwerp, een vakman of een bouwproject volledig voldoet aan de eisen van open samenwerking. Deelnemers van het OPEN BIM initiatief komen overeen om volledig te voldoen aan de volgende eisen welke afhankelijk zijn van de hoedanigheid in de AEC sector:

Softwareleveranciers

 • Behoren de ontwikkelaar te zijn van een softwareproduct dat erkend wordt middels het leveren van een BIM oplossing aan de AEC sector
 • Behoren volledig achter de IFC coordination view standaard te staan
 • Behoren zich toe te wijden aan het ontwikkelen van OPEN BIM workflow oplossingen
 • Behoren publiekelijk de superioriteit van de OPEN BIM aanpak te onderschrijven
 • Behoren het OPEN BIM programma te promoten op de volgende manier:
 • Behoren een speciale sectie voor OPEN BIM op te nemen op hun corporate website
 • Behoren de officiële OPEN BIM definitie op de voorpagina van deze sectie te publiceren
 • Behoren het officiële OPEN BIM logo te publiceren op elke pagina binnen deze sectie
 • Behoren de OPEN BIM FAQ ongewijzigd te publiceren op deze website
 • Behoren gebruik te maken van het OPEN BIM presentatie sjabloon wanneer OPEN BIM relevante onderwerpen gepresenteerd wordt
 • Behoren het OPEN BIM logo te gebruiken in elke vorm van communicatie met betrekking tot OPEN BIM
 • Kan gebruik maken van het OPEN BIM logo op corporate communicatie sjablonen, in dat geval:
 • Behoren te voldoen aan de richtlijnen voor het gebruik van het OPEN BIM branding pakket


Organisaties in de AEC sector

 • Behoren softwareoplossingen toe te passen van één van de softwareleveranciers zoals hierboven gedefinieerd
 • Behoren de volledige BIM workflow te implementeren binnen eigen projecten
 • Behoren de model gebaseerde coördinatie workflow samen met andere disciplines uit te voeren, ongeacht de BIM software in gebruik bij de andere disciplines
 • Behoren het OPEN BIM concept te onderschrijven binnen lokale en internationale communities op de volgende manieren:
 1. Een speciale sectie voor OPEN BIM  op te nemen op de website van het bedrijf
 2. De officiële OPEN BIM definitie op de voorpagina van deze sectie te publiceren
 3. Het officiële OPEN BIM logo te publiceren op elke pagina binnen deze sectie
 4. De OPEN BIM FAQ ongewijzigd te publiceren op deze website
 5. Kan gebruik maken van het OPEN BIM logo om projecten te promoten en op bedrijfsdocument sjablonen, in dat geval:
 6. Behoren te voldoen aan de richtlijnen voor het gebruik van het OPEN BIM branding pakket


Bouwprojecten in de AEC sector

 • Behoren gelijke kansen te bieden om deel te nemen aan het project, ongeacht de BIM software die wordt toegepast
 • Behoren opgeleverd te worden middels volwaardige BIM workflows gedurende het gehele AEC proces
 • Behoren volledig gecoördineerd te worden middels OPEN BIM samenwerking workflows gedurende het gehele AEC proces
 • Kan gebruik maken van het OPEN BIM logo om projecten te promoten, in dat geval:
 1. Behoren te voldoen aan de richtlijnen voor het gebruik van het OPEN BIM branding pakket


12. Wat zijn de voordelen van OPEN BIM voor softwareleveranciers?

Het primaire voordeel voor AEC softwareleveranciers voor het aansluiten bij het OPEN BIM initiatief is dat ze hun klanten met open samenwerking workflows een concurrentievoordeel bieden binnen de lokale AEC sector. De OPEN BIM branding garandeert dat de oplossingen die zijn ontwikkeld door deelnemende bedrijven en organisaties voldoen aan de OPEN BIM voorwaarden en geen onnodige beperkingen opleggen bij AEC gebruikers die hun software kiezen om met andere belanghebbenden samen te werken.

13. Wat zijn de voordelen van OPEN BIM voor bedrijven binnen de AEC sector?

In tegenstelling tot een “gesloten” benadering, biedt de OPEN BIM strategie grote voordelen voor professionals in de bouw:

 • Projectleden kunnen werken met de best-of-breed oplossingen binnen hun respectievelijke discipline zonder het risico te lopen op uitsluiting binnen bepaalde BIM projecten.
 • Projectleden behouden de volledige controle over software upgrades onafhankelijk van de andere collega’s waarmee zij deelnemen in verschillende projecten.
 • Workflow integratie resulteert in sterk verminderde coördinatie fouten in vergelijking met compatibiliteit op bestandsniveau van de verschillende software oplossingen.
 • Dankzij open standaarden is de toegankelijkheid van BIM gegevens beschikbaar gedurende de volledige levenscyclus van gebouwen, waaronder de bouw en exploitatie.


14. Wat zijn de voordelen van OPEN BIM voor projecten in de AEC sector?

Bouwprojecten zelf zijn producten met hun eigen markt. Met afnemende verschillen in bouwmaterialen en technologie en naast een uniek ontwerp van een bouwproject kunnen labels worden toegevoegd zoals “duurzaam” welke de potentiële projectwaarde aanzienlijk kunnen verhogen. Het OPEN BIM initiatief biedt projecten een extra label met zeer positieve associaties. Toekomstige eigenaren, exploitanten en huurders van deze gebouwen hebben betere kansen op het verdere gebruik van het digitale gebouwmodel als deze is gemaakt met behulp van de OPEN BIM aanpak.  Deze belofte wordt meer en meer waard dankzij het belang van het goed kunnen managen van de levenscyclus van gebouwen.

15. Waar vind ik meer informatie over OPEN BIM?

OPEN BIM wordt ondersteund door diverse organisaties die informatie hosten binnen hun eigen domeinen. Om additionele relevante informatie te vinden kunt u kiezen om een van de volgende pagina’s te bezoeken:
http://openbim.com (buildingSMART)
http://graphisoft.com/openbim (GRAPHISOFT)

OPEN BIM overzicht

OPEN BIM ondersteunt een transparante en open workflow zodat partijen kunnen deelnemen aan een gezamenlijk project, ongeacht de software die ze gebruiken.

 Lees meerPartners

Het OPEN BIM programma is een marketing campagne geïnitieerd door leden van buildingSMART® om wereldwijde promotie van het OPEN BIM concept te faciliteren.

 Meer over de partners


IFC product libraries

IFC is een ideaal formaat om product informatie toegankelijk te maken voor gebruikers van OPEN BIM compatibele software.

 Meer over IFC product libraries