Samen met MBO Utrecht draagt Data Design System bij aan verbetering en uitbreiding van het Technisch Beroepsonderwijs in Noord Malawi, Afrika.

Fietsen en lopen voor beter beroepsonderwijs in Afrika


Zeven jaar geleden gingen de collega’s van MBO Utrecht voor het eerst de Mont Ventoux op, om geld in te zamelen voor een goed doel. Tijdens Hemelvaart is het opnieuw zover: dan zullen 22 medewerkers de 1912 meter hoge ‘reus van de Provence’ in Frankrijk bedwingen. Op de fiets of lopend, met als doel om € 17.775 op te halen voor de verbetering en uitbreiding van het Technisch Beroepsonderwijs in Noord Malawi, Afrika.

“MBO Utrecht heeft in 2014 gelden gekregen van het ministerie, om het beroepsonderwijs in Afrika een impuls te geven”, begint Ruud Rouvoet, teamleider Elektrotechniek bij MBO Utrecht en initiatiefnemer van de sponsortocht. “Samen met de Don Bosco school in Lilongwe – de hoofdstad van Malawi – zijn we twee leerbedrijven gestart, een garagebedrijf en een restaurant, waar nog altijd honderden leerlingen hun opleidingen en stages volgen. De ervaring die we hierbij hebben opgedaan, vertalen we nu naar het noorden van Malawi, waar ook een grote behoefte aan goed beroepsonderwijs is.”

Zelfstandigheid en economische stabiliteit

Malawi is één van de 20 armste landen ter wereld. Meer dan 40% van de bevolking leeft van minder dan $ 1 per dag en de werkeloosheid is met 90% ongekend hoog. Hoewel primair onderwijs in het land gratis is, heeft de overheid grote moeite om kosteloos kwaliteitsonderwijs op de scholen aan te bieden. Hierdoor nemen de financiële middelen om het voortgezet onderwijs te kunnen bekostigen, af. “Het middelbaar onderwijs moet grotendeels door de Malawese families zelf worden betaald en is daarom vaak te duur voor de doorsnee jongeren”, weet Rouvoet. “Studenten die toch de kans hebben gekregen om het middelbaar onderwijs succesvol af te ronden, hebben meestal geen toegang tot het hoger onderwijs. Simpelweg omdat Malawi amper hogescholen heeft. Het hoger onderwijs is voor de meeste jongeren bovendien onbetaalbaar.” Als gevolg van de hoge werkloosheid in het land, worden bij sollicitaties vaak (te) hoge eisen gesteld aan de professies van de sollicitanten. “Beroepsonderwijs is een bewezen oplossing voor deze problemen. De opleiding geeft jongeren goede arbeidsvaardigheden en zorgt voor zelfstandigheid én economische stabiliteit. Als mbo-school dragen we hier graag aan bij.”

Focus op elektrotechniek

Met de sponsortocht wordt specifiek geld ingezameld voor het beroepsonderwijs op het Matunkha Centre in Rumphi (Noord Malawi). “Dit centrum ondersteunt de omliggende dorpen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en agrarische ontwikkeling”, aldus Rouvoet. “Onze sponsoring heeft vooral betrekking op de beroepsopleiding op niveau 2 voor elektriciens. In de regio is namelijk grote behoefte aan gediplomeerde elektriciens. Ons streven is om een opleidingslocatie te bekostigen waarvan de opleidingen en examens worden geaccrediteerd door de overheid. De investering omvat onder meer een theorie- en practicumlokaal, een werkplaats, een bibliotheek en de certificering van onderwijzend personeel. Als eerste groep zullen in anderhalf jaar 16 studenten uit de regio worden opgeleid.”

Mochten de medewerkers van MBO Utrecht meer geld ophalen dan de beoogde € 17.775, dan zal naast de beroepsopleiding voor elektriciens ook de beroepsopleiding voor voertuigentechniek (deels) worden bekostigd. Bovendien zal er dan van geld beschikbaar komen voor de exploitatie van de nieuwe opleiding. In juni zullen de gelden naar Malawi worden overgemaakt, zodat de eerste opleidingen in oktober/november van start kunnen gaan.

Investering in de toekomst

De eerste sponsorovereenkomsten zijn inmiddels getekend. Onder andere Data Design System levert een actieve bijdrage aan het initiatief. “Immers weten wij hoe belangrijk goed technisch geschoold personeel is en hoe moeilijk het is om de juiste personen hiervoor te boeien en te binden”, vertelt Mark Bouten, International Sales Manager bij Data Design System. “Door MBO Utrecht te sponsoren, kunnen we met relatief weinig middelen een mooi initiatief voor de toekomst opzetten. Daar doen wij met alle plezier aan mee.”

De beklimming van de Mont Ventoux staat gepland voor vrijdag 31 mei. Wilt u meer informatie over de tocht, het goede doel of wilt u MBO Utrecht steunen? Kijk dan op http://montventouxmboutrecht.nl


Beeldmateriaal: Ruud Rouvoet, MBO Utrecht