‘Onderwijsinstellingen moeten hun technische opleidingen interessant en uitdagend maken’

Data Design System en MBO Utrecht slaan een brug tussen onderwijs, techniek en IT


De animo voor een opleiding en baan in de techniek loopt sterk terug. Installatietechnische studies leggen het steeds vaker af tegen trendstudies zoals Mechatronica en Robotica, merkt Mark Bouten, directeur bij softwareleverancier Data Design System. “Om te kunnen concurreren met andere opleidingen en blijvend voldoende jongeren aan te trekken, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen hun technische opleidingen zo interessant en uitdagend mogelijk maken. Bijvoorbeeld door techniek en IT te combineren, zodat studenten weer bewust voor het vak kiezen. MBO Utrecht is één van de scholen die deze stap heeft durven zetten. De mbo-school is modern, innovatief en praktijkgericht en heeft samen met ons de digitalisering in de bouw omarmd. Zonder het vastgestelde onderwijscurriculum uit het oog te verliezen.”

 

Data Design System werd enkele maanden geleden benaderd door een student van MBO Utrecht, die op zoek was naar een studentlicentie van de DDS-CAD-software. “Naar aanleiding van deze vraag hebben onze accountmanagers contact opgenomen met het afdelingshoofd en de docent van de opleiding Elektrotechniek, waaruit al snel een hechte samenwerking is ontstaan”, vertelt Bouten. “Begin dit jaar heeft MBO Utrecht de eerste softwarelicenties bij ons afgenomen. De reacties zijn zeer positief.”

Drempel verlagen

In de markt wordt af en toe geklaagd over het niveau van pas-afgestudeerden, omdat dit onvoldoende zou aansluiten bij de dagelijkse bouwpraktijk. “In bepaalde gevallen is dit ook zo”, meent Bouten. “Docenten onderwijzen vaak nog het traditionele tekenwerk, omdat studenten volgens hen eerst de basis onder de knie moeten krijgen. Hier zit natuurlijk een kern van waarheid in. Echter om vervolgens de stap te maken naar de nieuwste digitale ontwikkelingen, blijkt voor sommige docenten een brug te ver. Veelal omdat zij hier zelf onvoldoende in thuis zijn. Om de drempel voor hen te verlagen, verzorgen wij onder meer de volledige introductie van onze DDS-CAD-software.”

Volledige introductie

“Voor MBO Utrecht hebben wij tweewekelijks een gastcollege verzorgd, waarbij we allereerst hebben gefocust op BIM, de ontwikkelingen in de nabije toekomst en hoe DDS-CAD hier een rol in kan spelen. Vervolgens zijn we fysiek met de software aan de slag gegaan”, vertelt Bouten. “We hebben laten zien wat de DDS-CAD-software allemaal kan en welke grafische mogelijkheden er zijn, waarna de studenten ook zelf installaties mochten opzetten. In plaats van het gebruik van traditionele tekencommando’s hebben zij complete technische installaties in 3D leren uitwerken. Vervolgens hebben onze productspecialisten de technische details verder toegelicht. Denk bijvoorbeeld aan de kabel-, licht- en spanningsverliesberekeningen. De afgelopen weken hebben de studenten het complete elektrotechnische ontwerp voor een fabriekshal met kantoorruimte mogen uitwerken. Inclusief de elektrotechnische bekabelingen, waarna zij ook de tekeningen en stuklijsten uit het model hebben gehaald. Half mei vond de laatste technisch inhoudelijke sessie plaats met één van onze Product Specialisten, waarvoor de studenten onze kantoorlocatie in Utrecht hebben bezocht.”

Erkend leerbedrijf

Data Design System is sinds 2017 een erkend stage- en leerbedrijf en voorziet geregeld studenten van mbo-, hbo- en wo-niveau van passende (afstudeer)stages. “Zo hebben we bijvoorbeeld voor de mbo-opleidingen Technicus Engineering, Tekenaar/Ontwerper Elektrotechniek en Tekenaar/Ontwerper Werktuigbouwkundige Installaties en de keuzedelen Interactief Ontwerpen met BIM en Engineering Huis- en Gebouwautomatisering complete lesmaterialen uitgewerkt, conform de kwalificatiedossiers en exameneisen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)”, vertelt Bouten. “De lespakketten bevatten lesbrieven, instructiekaarten en een plan van aanpak. Daarnaast zijn diverse voorbeeldprojecten uitgewerkt, waarmee we de docenten volledig ontzorgen. Zodat zij geënthousiasmeerd en vol vertrouwen met DDS-CAD aan de slag kunnen gaan.”

Brug tussen techniek en IT

“Met onze software slaan wij een brug tussen techniek en IT”, vertelt Bouten. “In plaats van het traditionele tekenwerk leveren wij namelijk een oplossing waarmee studenten niet alleen leren tekenen, maar ook kennis krijgen van alle ontwikkelingen die in de markt gaande zijn. Denk aan virtueel bouwen en BIM. Zodat zij straks volwaardig in het bedrijfsleven kunnen meedraaien.”

MBO Utrecht is niet de eerste onderwijsinstelling waarmee Data Design System samenwerkt, vertelt hij. “In 2015 zijn we al een samenwerking gestart met de afdeling Installatietechniek van het ROC van Twente. En afgelopen jaar is ook de afdeling Elektrotechniek van dit ROC op onze software overgestapt. Daarnaast nemen onder andere Hogeschool Windesheim in Zwolle, Hogeschool Saxion in Deventer en Hogeschool Utrecht licenties bij ons af. Scholen die kiezen voor onze software, hoeven niet jaarlijks in onze programma-updates te investeren. In plaats hiervan vragen wij één laagdrempelige bijdrage, waarna de school een leven lang toegang krijgt tot de nieuwste softwareversies. Simpelweg omdat wij het belangrijk vinden dat studenten met de nieuwste technologieën leren werken. Docenten krijgen ieder jaar een opfriscursus, zodat zij bijblijven en zich blijvend comfortabel voelen met onze software. Onze supportafdeling staat bovendien klaar om eventuele vragen snel en doeltreffend te beantwoorden.”

Meer informatie over DDS-CAD